Graduation Videos

Success, Excellence, and Ultimate Achievement at UKZN Autumn Graduation 2022!

Please note that the University of KwaZulu-Natal reserves the right to distribute and to use all images and videos taken during the Graduation ceremonies in our print, electronic and social media platforms.

Sicela niqaphele ukuba iNyuvesi yaKwaZulu-Natal iyaligodla ilungelo lokusabalalisa nokusebenzisa zonke izithombe namavidiyo athathwe ngesikhathi somcimbi wokwethweswa iziqu ezinkundleni zethu zokushicilela, ezikagesi kanye nezokuxhumana.